Teknologisk process
Torkat virke kapas och limmas möbelskivor, trappor (lamellimmade och övriga).
Använder limm RAKWOLL.