Teknologisk process
Torkat virke lagras i uppvärmda lagerlokaler på 1500 m2.
Ständigt finns stora mängder av torkat virke.
Torkat virke säljs för möbel-, förnster-, dörr- och trapptillverkare.