Teknologisk process
Enkelsågade brädor torkas på tyska konvektionstorkar, som styrs med GANN datorer.
Moderna pannor förser torkar med värme. Pannor eldas bara med restprodukter från tillverkning av virke – biobränsle (sågspån och flis).