Teknologisk process
Stockar transporteras till företaget med egen transport.
Stor plats för lagring av stockar.
Virke sågas med självgående bandsåg.