Den teknologiske prosessen
Tør trelast blir bevaret på lager med oppvarming som har 1500 m2 areal.
Vi har stadig store mengder av tørr trelast.
Tørket trelast blir solgt til produsentene av møbel, vinduer, dører og trapper.