Den teknologiske prosessen
Det blir kjørt tømmer av passende kvalitet ved hjelp av bedriftstømmerbil med.
En stor plass for bevaring av tømmer.
Tømmer blir saget med seldrevete båndsagrammer.