Teknolooginen prosessi
Yrityksen metsäkoneella on kuljetettu sopivan laatuiset hirret.
Iso hirsien säilytys paikka.
Hirret on sahattu nauhalisilla itsekulkevilla raamisahoilla.