Skivor, trappor
Sorter:
amellimmade,
homogenta

Kvalitet A/A, A/B, B/B, B/C
Tjocklek  16-80 mm
Bred      < 1300 mm
Längd   < 6000 mm
 Sågat virke
Torkade brädor
av högsta
möbelkvalite

Tjocklek av brädor 50 mm