Plater, trappetrinn
Sorter/Typer:
sammensatte,
monolittiske

Kvalitet A/A, A/B, B/B, B/C
Tykkelsen  16-80 mm
Bredden   < 1300 mm
Lengden   < 6000 mm
 Sagd trelast
Det høyeste kvalitet
som egner seg til møbel
tørkede planker

Tykkelsen av planker 50 mm